Klimasats-prosjekt

Krokstad sykehjem

Prosjektnavn: Krokstad sykehjem
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN EIENDOM KF
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Drammen Eiendom Kf har utredet klimaløsninger slik som fornybar energiproduksjon, utslippsfri byggeplass og klimavennlige materialer, primært massivtre, ved oppføring av et nytt sykehjem. Kommunen bestemte etterhvert at den ikke ville gå videre med massivtre, men flere av de andre tiltakene.