Klimasats-prosjekt

Krokstad sykehjem

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN EIENDOM KF
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Drammen Eiendom Kf har utredet klimaløsninger slik som fornybar energiproduksjon, utslippsfri byggeplass og klimavennlige materialer, primært massivtre, ved oppføring av et nytt sykehjem. Kommunen bestemte etterhvert at den ikke ville gå videre med massivtre, men flere av de andre tiltakene.