Klimasats-prosjekt

Kutt matsvinn i Troms og Finnmark

Fylke: Troms
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2022
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Troms og Finnmark fylkeskommune skal redusere matsvinn i alle sine kantiner. Prosjektet  har gitt en god start med kompetanseheving om matsvinn og tiltak for kantineansatte ved videregående skoler og fylkeshuset i Troms. Fylkeskommunen har gjennomført workshop om matsvinn og engasjert elevene i arbeidet.

 

Relevante lenker