Klimasats-prosjekt

Kutt matsvinn i Troms og Finnmark

Prosjektnavn: Kutt matsvinn i Troms og Finnmark
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Troms og Finnmark fylkeskommune skal redusere matsvinn i alle sine kantiner. Prosjektet  har gitt en god start med kompetanseheving om matsvinn og tiltak for kantineansatte ved videregående skoler og fylkeshuset i Troms. Fylkeskommunen har gjennomført workshop om matsvinn og engasjert elevene i arbeidet.

 

Relevante lenker