Klimasats-prosjekt

Kvitsøy skole en klimavennlig skole

Prosjektnavn: Kvitsøy skole en klimavennlig skole
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KVITSØY KOMMUNE
Tilskudd: 158 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Kvitsøy kommune har vurdert klimatiltak ved Kvitsøy skole. Det ble sett på tre alternativer:

  1. renovering av skolen
  2. delvis renovering og nybygg tilknyttet skolen
  3. nybygg

Både energibesparelser og mulige klima- og miljøtiltak ble utredet for alle tre alternativene.

Vurderer delvis renovering og nybygg med klimatiltak

Renovering av skolen ble skrinlagt, blant annet fordi det blir for dyrt. Videre vil kommunen vurdere delvis rehabilitering aller nybygg. Klimafotavtrykk ville ikke ha vært en del av arbeidet uten dette prosjektet. Nå blir både bærekraft og klima en del av vurderingen for skolen, og en del av saken som skal til kommunestyret før sommeren 2021.

Relevante lenker