Klimasats-prosjekt

KVU nye barnehager Fjellhamar

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal gjøre en konseptvalgutredning for tre nye barnehager slik at det tilrettelegges for mindre bilkjøring ved henting og levering. Kommunen skal også utrede klimavennlig byggemåter og materialvalg.

Relevante lenker