Klimasats-prosjekt

KVU nye barnehager Fjellhamar

Prosjektnavn: KVU nye barnehager Fjellhamar
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lørenskog kommune skal gjøre en konseptvalgutredning for tre nye barnehager slik at det tilrettelegges for mindre bilkjøring ved henting og levering. Kommunen skal også utrede klimavennlig byggemåter og materialvalg.

Relevante lenker