Klimasats-prosjekt

KVU undervisningsbygg Åsen

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune skal utvide en ungdomsskole og bygge en ny barneskole på nabotomten, og ønsker å gjøre en konseptvalgutredning for å redusere klimagassutslipp fra materaler, transport og drift. I tillegg skal kommunen se på muligheten for å begrense arealbruken ved samlokalisering.

Relevante lenker