Klimasats-prosjekt

KVU undervisningsbygg Åsen

Prosjektnavn: KVU undervisningsbygg Åsen
Fylke: Viken (N)
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Lørenskog kommune skal utvide en ungdomsskole og bygge en ny barneskole på nabotomten, og ønsker å gjøre en konseptvalgutredning for å redusere klimagassutslipp fra materaler, transport og drift. I tillegg skal kommunen se på muligheten for å begrense arealbruken ved samlokalisering.

Relevante lenker