Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur for fritidsbåter i Svolvær

Fylke: Nordland
Søker: VÅGAN KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2021
Type tiltak: Lade annet, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vågan Kommune har sammen med Vågan Havnevesen tilrettelagt for lading av elektriske fritidsbåter i Lofoten.

Grundige analyser var viktig

Kommunen utredet flere ulike løsninger og muligheter grundig. Blant annet gjennom:

  • behovsanalyse
  • teknologianalyse
  • fysisk plassering av ladestolpene
  • kartlegging av eksisterende infrastruktur (strømkapasitet)

Behovsanalysen inkluderte en innspillsrunde med representanter fra ulike reiselivsaktører, lokale bedrifter og kunnskapsbedriften SALT Lofoten.

To ekstra ladepunkter i Henningsvær

I utgangspunktet skulle det etableres seks ladepunkter i Svolvær. Etter behovsanalysen ble prosjektet utvidet med to elbåtladere i Henningsvær.

Signalverdien av å tilrettelegge for elbåtlading i det ikoniske fiskeværet Henningsvær er sterk. Nærheten til Svolvær skaper også en grønn led mellom to sentrale havner i regionen.

Unikt tilbud i regionen

Ladepunktene ble tatt i bruk i august 2021. Resultatet er ikke bare et unikt tilbud, men et fint utstillingsvindu for teknologiskiftet, som i seg selv var et av delmålene med prosjektet.