Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur for tjenestebiler og bildeling

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Indre Østfold kommune har etablert 62 ladepunkter for elektriske tjenestebiler og bildeleordning.

Bildeleordning for ansatte og innbyggere

Indre Østfold kommune tilbyr nå elektriske biler til innbyggerne gjennom en bildeleordning. Bilene benyttes av ansatte som tjenestebiler i arbeidstiden, og erstatter dermed en del kjøring med privatbil og fossildrevne tjenestebiler. Utenom arbeidstid kan bilene brukes av innbyggerne. Det er leverandøren MoveAbout som drifter bildeleordningen.

Relevante lenker