Klimasats-prosjekt

Ladeplan for elbåter i Arendal og Agderkysten

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Arendal kommune har utviklet en ladeplan for utslippsfrie fritidsbåter langs Agderkysten. Planen foreslår hvordan ladeinfrastrukturen i området bør være med tanke på ladestandarder og tilrettelegging.

Kommunen mener det er realistisk at kommunen har 2463 elbåter i Arendal innen 2030. Prosjektet ble utvidet i 2021, se lenke under.

Relevante lenker