Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for elbilar

Fylke: Innlandet (N)
Søker: LOM KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jan 0001
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: