Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for elbilar

Fylke: Innlandet
Søker: LOM KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Avlyst
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: