Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for kommunale elbiler 2020

Fylke: Rogaland
Søker: TYSVÆR KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tysvær kommune har etablert seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. To er etablert ved Aksdal legesenter og de resterende fire ved Hamrane aktivitets- og dagsenter.