Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for tenestebiler

Fylke: Rogaland
Søker: SULDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Suldal kommune har etablert 19 ladepunkter til kommunale tjenestebiler, syv flere enn planlagt, på tre ulike steder. Innen utgangen av 2023 skal kommunen bytte ut 19 biler, og har som mål å elektrifisere hele bilparken innen 2030.

Erfaringer

Prosjektet tok noe lengre tid enn planlagt fordi hjemmetjenesten ble involvert for sent, og fordi strømkapasiteten måtte utvides på et av stedene. Kommunen trekker frem at bedre kunnskap om blant annet biltyper, ladepunkter, bygg og trafoer ville gjort anskaffelsesprosessen lettere.

Positive ringvirkninger

Kommunen tror at bruken av elbil på jobb, vil føre til at flere ansatte også vil skaffe seg elbil privat. I tillegg til å kutte i klimagassutslipp, forventer kommunen at de elektriske tjenestebilene vil ha lavere service-kostnader. 

Relevante lenker