Klimasats-prosjekt

Ladepunkt i Sandefjord kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt i Sandefjord kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Sandefjord har etablert 145 ladepunkter for kommunale tjenestebiler i kommunen. Ladepunktene har blitt etablert ved brannstasjoner, sykehjem, kommunehus, avløpsrenseanlegg og flere andre steder.

Kommunen har beregnet at tiltaket har bidratt til å redusere utslippene med 100 tonn C02 årlig.

Kommunen har som mål at 80 % av kommunale tjenestebiler skal være utslippsfri innen 2025 og 100 % innen 2030 og for hvert ladepunkt skal en fossilbil byttes ut med en el-bil.