Klimasats-prosjekt

Ladepunkt i Sandefjord kommune

Fylke: Vestfold
Søker: SANDEFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jul 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sandefjord har etablert 145 ladepunkter for kommunale tjenestebiler i kommunen. Ladepunktene har blitt etablert ved brannstasjoner, sykehjem, kommunehus, avløpsrenseanlegg og flere andre steder.

Kommunen har beregnet at tiltaket har bidratt til å redusere utslippene med 100 tonn C02 årlig.

Kommunen har som mål at 80 % av kommunale tjenestebiler skal være utslippsfri innen 2025 og 100 % innen 2030 og for hvert ladepunkt skal en fossilbil byttes ut med en el-bil.