Klimasats-prosjekt

Ladepunkt til bildelingsordning i Ålesund

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ålesund kommune har etablert 38 ladepunkter til elektriske biler. Bilene skal brukes som tjenestebiler i arbeidstiden, og vil være tilgjengelig for innbyggere gjennom en bildelingstjeneste ellers.

I pilotfasen har 22 tjenestebiler blitt erstattet av elektriske delebiler. Målet er å få på plass 35 slike biler som kan bookes gjennom en app.

Relevante lenker