Klimasats-prosjekt

Ladepunkter elbil

Prosjektnavn: Ladepunkter elbil
Fylke: Nordland (N)
Søker: BINDAL KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Bindal kommnue skulle etablere fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker