Klimasats-prosjekt

Ladepunkter elbil

Fylke: Nordland (N)
Søker: BINDAL KOMMUNE
Tilskudd: 100 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jan 0001
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Bindal kommnue skulle etablere fem ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Dessverre ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker