Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler i Kragerø kommune

Fylke: Telemark
Søker: KRAGERØ KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jun 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Kragerø kommune har fått på plass 12 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Dette er noe færre enn planlagt. Det skyldes at deler av kommunale tjenester flyttet til et nytt bygg der det allerede var god ladekapasitet.