Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for elbiler (tjenestebiler)

Fylke: Vestfold
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Færder kommune har etablert ni ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen har som mål at 90 prosent av småbilene er nullutslippskjøretøy innen 2030.

Den første kommunale elbilen ble kjøpt sommeren 2017, og i 2020 var 24 av kommunens 157 kjøretøy elektriske. Per juli 2021 hadde antallet steget til 37 av 164.

Viktige erfaringer og tips til andre

På grunn av manglende kapasitet i strømnettet måtte kommunen gjøre endringer underveis. Ved utedriftsavdelingens garasje- og verkstedshall kunne det for eksempel kun installeres ett ladepunkt.

Kommunen trekker frem noen viktige erfaringer:

  • Det er helt nødvendig å ha ladeinfrastuktur på plass dersom de skal klare å skifte ut bilparken til nullutslippskjøretøy.
  • Det må være god nok kapasitet i strømnettet før man anskaffer ladere. Hør med nettselskapet om det finnes trafoer i nærområdet som kan brukes. 
  • Det kan være fornuftig å ha en sentral koordinator som samkjører flere delprosjekter, dersom samme type jobb skal gjøres i flere avdelinger. 
Relevante lenker