Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler, Søndre Land kommune

Fylke: Innlandet
Søker: SØNDRE LAND KOMMUNE
Tilskudd: 180 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Aug 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Søndre Land kommune skal etablere ni ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker