Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for tjenestebiler

Fylke: Nordland
Søker: VEFSN KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Apr 2022
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vefsn kommune har våren 2022 etablert 50 ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen bytter ut fossil-drevne biler med elektriske etter hvert som leasing-kontrakter utløper eller eide biler er klare for utskifting. 

Klimakrav i tjenestekontrakter

Kommunen rapporterer at de har blitt mer miljøbevisste ved valg av kjøretøy generelt, og ikke bare egne tjenestebiler. 

Et godt eksempel er at kommunen vil stille strengere krav til bruk av utslippsfrie kjøretøy i tjenestekontrakter. Dette inkluderer blant annet at innleide elektrikere, rørleggere og håndverkere skal bruke utslippsfrie kjøretøy når de er på oppdrag for kommunen.

Mer miljøbevisste anskaffelser

Innkjøpsavdelingen har utarbeidet miljøkrav som kommunen skal bruke i anskaffelser. Vefsn holder i tillegg på å implementere miljøkrav med samarbeidskommunene på anskaffelser, Grane og Hattfjelldal kommune.

Relevante lenker