Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Bodø kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter i Bodø kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Bodø kommune har i dette prosjektet etablert 78 ladepunkter og byttet ut ni fossildrevne tjenestebiler til el-biler.