Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Bodø kommune

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bodø kommune har i dette prosjektet etablert 78 ladepunkter og byttet ut ni fossildrevne tjenestebiler til el-biler.