Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i Vegårshei kommune

Fylke: Agder
Søker: VEGÅRSHEI KOMMUNE
Tilskudd: 130 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Vegårshei kommune har etablert ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker