Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i Vegårshei kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter til tjenestebiler i Vegårshei kommune
Fylke: Agder (N)
Søker: VEGÅRSHEI KOMMUNE
Tilskudd: 130 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Vegårshei kommune har etablert ladepunkter til kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker