Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for tjenestebiler og bildelingsordning

Fylke: Østfold
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 43 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Marker kommune fikk støtte til å etablere 3 ladepunkter for kommunale tjenestebiler.

I forbindelse med oppføringen av disse ble det i tillegg etablert 5 ladepunkter for ansatte og 4 ladepunkter for besøkende.

Relevante lenker