Klimasats-prosjekt

Ladestasjon for tjenestebiler og bildelingsordning

Prosjektnavn: Ladestasjon for tjenestebiler og bildelingsordning
Fylke: Viken (N)
Søker: MARKER KOMMUNE
Tilskudd: 43 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Marker kommune fikk støtte til å etablere 3 ladepunkter for kommunale tjenestebiler.

I forbindelse med oppføringen av disse ble det i tillegg etablert 5 ladepunkter for ansatte og 4 ladepunkter for besøkende.

Relevante lenker