Klimasats-prosjekt

Ladestasjonar til elbil

Fylke: Innlandet
Søker: VANG KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vang kommune har etablert fem ladepunkter for å skifte ut tjenestebiler til el-biler.