Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for elbil i Røros kommune

Prosjektnavn: Ladestasjoner for elbil i Røros kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler