Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for elbil i Røros kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: RØROS KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: