Klimasats-prosjekt

Lavutslippsmaterialer – piloter og marked

Prosjektnavn: Lavutslippsmaterialer – piloter og marked
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 205 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

FutureBuilt skal bidra til å skape et marked for lavutslippsmaterialer i bygg. De skal blant annet bygge pilotbygg med innovative lavutslippsmaterialer, og mobilisere markedet.

I første del av prosjektet har de utarbeidet nye FutureBuilt ZERO kriterier, avholdt en tverrfaglig innovasjonsworkshop, et webinar og et frokostmøte. Kriteriene skal brukes i flere andre pilotprosjekter.

Store utslipp fra materialbruk i bygg

Allerede ved dagens forskriftsnivå utgjør materialer omtrent halvparten av klimagassutslippene fra bygg. Det meste av utslippene kommer fra bæresystem, fundamenter og dekker, hvor betong og stål står for hoveddelen. Resten kommer fra overflater ute og inne, membraner, tettesjikt og isolasjon, tekniske anlegg og møblering.

Testing i Furuset hageby

I 2021 har FutureBuilt jobbet spesifikt med lavutslippsmaterialer i pilotprosjektet Furuset hageby, blant annet:

  • optimalisering av bærekonstruksjoner
  • bruk av ekstrem‐lavkarbonbetong
  • bruk av naturmaterialer

Det er hentet inn eksterne rådgivere med sikte på å erstatte gipsplater i interiøret med leireprodukter. I tillegg er det lagt vekt på å velge materialer med lav klimabelastning. Av gulvmaterialer har linoleum og fossilfri vinyl blitt vurdert. Les mer i delrapporten for 2021 under.

Lavutslippsmaterialer i alle varianter

Det tilbys i dag mange lavutslippsprodukter basert på tre og biomasse. Disse kommer blant annet som prefabrikerte byggesystemer, tre-baserte plater og isolasjon, og bio-baserte membraner. Det tilbys også resirkulerte produkter laget av glass, plast og aluminium, og det tilbys mer radikale løsninger basert på restprodukter fra landbruket, leire og jord.

Felles for alle disse produktene er at de sliter med å få innpass i det kommersielle byggeriet. Dette skyldes kostnader, manglende oppskalering og industrialisering, men også fordommer og estetiske preferanser.

Aktuelle produkter å få testet ut i dette prosjektet:

  • Trebaserte byggesystemer utover massivtre, gjerne med 100 prosent tre- og biomassebaserte løsninger i hele konstruksjonssnittet.
  • Produkter basert på resirkulert glass, plast og aluminium.
  • Jord og leireprodukter i form av for eksempel industrialiserte leirbyggeplater, samt pressede jordblokker/jordstein.
  • Isolasjon basert på jordbruksprodukter, som for eksempel hamp og sopp.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren, og har som mål å vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt som forbildeprogram ble etablert i 2010, og kommunene som deltok var Oslo, Drammen, Bærum og Asker. Programmet var ment å vare i ti år, men etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0, og kommunene Lillestrøm og Nordre Follo ble også med.

Relevante lenker