Klimasats-prosjekt

Marinen: utslippsfri anleggsplass

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Jan 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har oppgradert friområdet Marinen med nesten bare utslippsfrie maskiner. Prosjektet på Marinen er det første i Trondheim som har hatt ambisjon om utslippsfri anleggsplass.

På byggeplassen ble det brukt følgende elektriske maskiner: 12 tonns gravemaskin, 25 tonns gravemaskin, 3 tonns gravemaskin, 6 tonns hjullaster, minidumper, vibroplate og motorkutter.

Direkte klimaeffekt og omstilling

Dersom kommunen hadde benyttet fossile maskiner ville det gitt et utslipp på 76,7 tonn CO2‐ekvivalenter. Prosjektet brukte 100 312 kWh kraft til elektriske maskiner.

Prosjektet har bidratt til omstilling. Kommunen skriver i sluttrapporten: "Ved at Trondheim kommune etterspør utslippsfrie anleggsplasser har vi sett en utvikling i leiemarkedet av større maskiner. Lang leveringstid på elektriske maskiner gjør at entreprenører ser på leiemarkedet til å kunne tilfredsstille våre krav. Dette har gitt rom for et større leiemarked og utvikling av andre forretningsmodeller. I tillegg til å trygge store investeringer hos entreprenører har prosjektet ført til økt bevissthet rundt alle utslippskilder, også fra små utstyr. Entreprenører bytter små fossile utstyr mot utslippsfrie utstyr i større grad enn før."

Anskaffelse med markedsdialog og bonus-/malus-ordning

Miljø ble vektet 30 prosent i anskaffelsen, med fokus på utslippsfrie maskiner. Kommunen hadde dialog med markedet før utlysning, for å kartlegge tilgjengelige maskiner. En egen miljøgruppe har jobbet med utvikling av miljøkrav i forbindelse med anskaffelsene, og har blant annet utarbeidet maskinliste/evalueringsmatrise for miljø. Det er også innført en bonus/malusordning for å fremme utslippsfrie maskiner.

Det tok lenger tid enn forventet for entreprenørene å kjøpe eller leie de utslippsfrie maskinene. For å få konkurranse blant flere entreprenører utsatte kommunen konkurransen og anleggsstarten noe. For å ha mest mulig fokus på utslippsfri anleggsplass og miljø, valgte kommunen en to-trinns anskaffelsesprosess med prekvalifisering og forhandlinger.

Miljørapportering

Entreprenøren har levert jevnlig miljørapportering, først ukentlig, og etterhvert månedlig. Her ble det rapportert hvilke anleggsmaskiner som hadde vært i bruk i perioden, hvor lenge de hadde vært i bruk og hvilket forbruk anleggsmaskinene hadde i enten kW eller fossil diesel. Det ble også rapportert på forbruk på fossil diesel på massetransport, merkostnaden med utslippsfrie anleggsmaskiner og oppfylling, eventuelle avvik fra kontraktens miljøkrav.

Det tar tid å finne og teste ut nye løsninger. Intern prosjektadministrasjon og konsulenttimer knyttet til utslippsfri anleggsplass har vært ca. 650 timer.

Trondheim kommune har jobbet målrettet med utslipp fra byggeplassene siden 2017, og øker stadig ambisjonene for utslippsfrie anleggsplasser.

Relevante lenker