Klimasats-prosjekt

Marinen: utslippsfri anleggsplass

Prosjektnavn: Marinen: utslippsfri anleggsplass
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy

Trondheim kommune ønsker å gjennomføre anleggsarbeidene utslippsfritt ved oppgradering av Marinen, Trondheims mest sentrale og populære friområde.

I 2017 fikk Trondheim kommune støtte til flere fossilfrie løsninger på Trondheim torg. Nå tar kommunen skrittet videre, og legger opp til en helt utslippsfri bygge- og anleggsplass når Marinen skal oppgraderes. 

Status 2021: 90 prosent utslippsfrie maskiner

Kommunen stilte klare miljøkrav i anbudet, og vektet miljø med 30 prosent i konkurransen. De innførte også en bonusordning for å premiere ytterligere miljøresultater.

Resultatet så langt er et tilbud med 90 prosent elektriske maskiner. Dette er kommunen fornøyde med, da ikke alle maskiner kan leveres utslippsfritt, for eksempel borerigg til styrt boring.

Kommunen har gjort en omfattende jobb med markedsdialog og kartlegging. Resultatet av dette kan leses i vedleggene nedenfor. Se særlig presentasjonen fra kommunen om anskaffelsesprosessen.

Relevante lenker