Klimasats-prosjekt

Matglede – litt kan gjøre mye

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2023
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

I 2020 ønsket Larvik kommune å se på hvordan matgleden blant beboerne på sykehjem kunne økes samtidig som matsvinnet ble redusert. Avfallsstatistikken fra samme år viste at det ble kastet over 50 tonn matavfall fra sykehjemmene i kommunen. Dette tilsvarer en årlig klimabelastning på ca. 175 tonn CO2e.

Høst/vinter 2020 ble det gjennomført en kartlegging i forbindelse med prosjektet i form av spørreundersøkelser, dialogmøter og veiinger ved Furuheim sykehjem. På bakgrunn av disse kartleggingene ble det utarbeidet konkrete tiltak for uttesting. Prosjektet ble avsluttet med en ny veierunde som viste at det i snitt pr. måltid hadde vært en nedgang på omtrent 32,5 prosent i matsvinn fra første til andre runde med veiing. Det antas at dette er en direkte følge av prosjektet og fokuset som er satt på matsvinn og matglede. 

Som følge av prosjektet har Furuheim sykehjem spart 100 156 kroner og 61,32 kg CO2e i snitt pr. år ved å redusere matsvinnet.

Som følge av Covid-19-pandemien ble Matglede-prosjektet vesentlig nedskalert i forhold til den opprinnelige prosjektplanen. På tross av dette har prosjektet resultert i mindre matsvinn ved Furuheim sykehjem og en reduksjon av klimagassutslipp. Flere av tiltakene videreføres til de øvrige sykehjemmene i Larvik kommune. 

Relevante lenker