Klimasats-prosjekt

Matsvinn i omsorgssektoren – videreføring

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 190 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Østre Toten kommune skal redusere matsvinn og servere mer klimavennlig mat i omsorgssektoren. Kommunen deltar i et nettverk med syv andre kommuner for kommunale storkjøkken, og prosjektet vil ha stor spredning- og overføringsverdi.

Kommunen har innført nye rutiner på kjøkken og avdelinger for å redusere matsvinn. Ved innkjøp av mat gjør kjøkkenene vurderinger ingrediensene og bærekraft. Kommunen har med sitt matgledekorps redusert matsvinn med 28 % i omsorgssektoren siden 2019. Det beregner kommunen å tilsvare nesten 27 tonn CO2-ekv per år.

Relevante lenker