Klimasats-prosjekt

Matsvinn i Viken fylkeskommune

Prosjektnavn: Matsvinn i Viken fylkeskommune
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat