Klimasats-prosjekt

Matsvinn og kosthold i Narvik kommune

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Okt 2021
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Narvik kommune har gjennomført et matsvinnprosjekt på to sykehjem. Den ene serviceboligen har i prosjektperioden redusert matsvinn med 60% og den andre med 20%.

Kommunen har planer om at alle kommunen sin sykhjem og serviceboliger vil gå gjennom samme prosess i de kommende årene.