Klimasats-prosjekt

Matsvinn og kosthold i Narvik kommune

Prosjektnavn: Matsvinn og kosthold i Narvik kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Narvik kommune har gjennomført et matsvinnprosjekt på to sykehjem. Den ene serviceboligen har i prosjektperioden redusert matsvinn med 60% og den andre med 20%.

Kommunen har planer om at alle kommunen sin sykhjem og serviceboliger vil gå gjennom samme prosess i de kommende årene.