Klimasats-prosjekt

Matvinn i kantiner

Prosjektnavn: Matvinn i kantiner
Fylke: Innlandet (N)
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Mat

Innlandet fylkeskommune har startet et prosjekt ved kantiner i videregående skoler for å redusere matsvinn og mer plantebasert kost. Kantinene skal får hjelp av kokk og ernæringsfysiologer og helsepersonell til å utarbeide en mer klimavennlig meny. Fylkeskommunen har så langt opprettet rutiner for veiing og registrering av matsvinn på kjøkken og i kantinen.