Klimasats-prosjekt

Matvinn i kantiner

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Innlandet fylkeskommune har gjennomført et prosjekt ved Jønsberg videregående skole for å redusere matsvinn. Fylkeskommunen opprettet rutiner for veiing og registrering av matsvinn på kjøkken og i kantinen.

Erfaringen fra prosjektet er at matsvinntiltaket ikke var komplisert. Det var få involverte i adminstrasjonen fra kommunen og med god hjelp fra konsulent ga dette raske beslutningsprosesser. Matsvinnet ble redusert med ca 320 kg per år som var en nedgang på 26 %. Klimagassutslippet ble redusert med 645,2 kg CO2-ekvivalenter.

Fylkeskommunen drifter 35 kantiner og ved å gange opp erfaringene fra Jønsberg videregående skole kan fylkeskommunen redusere klimagassutslippet med 22 tonn CO2 per år.