Klimasats-prosjekt

Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen

Fylke: Innlandet (N)
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 470 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2023
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Kongsvinger kommune, sammen med Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner, skal kartlegge klimagassutslipp fra dagens innkjøp, og identifisere tiltak for å redusere utslippene. Søkerkommunene utgjør et nettverk kalt Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK).

Løser utfordringer sammen

Status per 2022 er at kommunene har gjennomført en anskaffelse i programmet StartOff. Programmet skal bringe oppdragsgivere og oppstartsbedrifter sammen for å løse utfordringer i offentlig sektor. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) bistår i prosjektet.

Kommunene har identifisert hvilke områder de ønsker å se nærmere på. De har også sett i hvilken grad det finnes påvirkningsmuligheter for å redusere klimabelastningen av innkjøp.

Begrensninger i dagens systemer

Så langt har kommunene erfart at det kan være krevende å beregne utslipp fra innkjøp som er av tilstrekkelig høy kvalitet. For å kunne beregne klimagassutslippene, må kommunene blant annet ha detaljert informasjon om hva de kjøper og tilhørende utslippsfaktorer.

Informasjonen om innkjøpene har kommunene lagt opp til å hente fra avtaleleverandører. For utslippsfaktorer, finnes det mange ulike kilder. Kildene kan være vanskelige å vurdere for personer som ikke jobber med dette til daglig. Tilgang til ressurser med kompetanse og erfaringer om innkjøp og utslipp er derfor nødvendig.

Relevante lenker