Klimasats-prosjekt

Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen

Prosjektnavn: Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 470 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Anskaffelser

Kongsvinger kommune, sammen med Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner, har fått støtte til å gjennomføre en kartlegging av klimagassutslipp av dagens innkjøp, og identifisere tiltak for å redusere utslippene. Søkerkommunene utgjør et nettverk kalt Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK).

Løser utfordringer sammen

Status per 2021 er at kommunene har gjennomført en anskaffelse i programmet "StartOff". Programmet er en satsing som som skal bringe oppdragsgivere og oppstartsbedrifter sammen for å løse utfordringer i offentlig sektor. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) bistår prosjektet. Les mer i delrapporten nedenfor.

Relevante lenker