Klimasats-prosjekt

Merkostnad innkjøp elektrisk lastebil

Prosjektnavn: Merkostnad innkjøp elektrisk lastebil
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Vestland fylkeskommune har brukt en elektrisk lastebil ved utbygging av bybanen. Dette koster noe mer enn en lastebil med fossilt drivstoff, og fylkeskommunen har fått støtte til å dekke deler av merkostnadene.

Høye klimaambisjoner i bybaneutbygging 

Dette er en av flere klimatiltak som er gjennomført i forbindelse med utbygging av bybanen, se flere av de andre prosjektene i lenken under.

Relevante lenker