Klimasats-prosjekt

Mester på rester

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Store utslippskutt fra redusert matsvinn

Arendal kommune har gjennomført flere tiltak mot matsvinn i omsorgssektoren.

Kommunen har mål om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2022. I november 2021, har de klart å kutte med 40 prosent. Det er en reduksjon på 23 tonn mat, noe som tilsvarer 33 tonn CO2-ekvivalenter.

Viktig med erfaringsutveksling

Kommunen har hatt god nytte av andre kommuners erfaringer med å redusere matsvinn, for eksempel Kristiansand.

For å oppnå utslippskuttene har en prosjektleder hatt ansvar for fremdriften og gjennomføring. Kommunen har gjennomført aktiviteter som fellesmøter med kjøkkenansatte, pleiepersonell, menyansvarlig med mer.

Relevante lenker