Klimasats-prosjekt

Miljørådgivere hos Trondheim bydrift

Prosjektnavn: Miljørådgivere hos Trondheim bydrift
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 1 800 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Kommunen fikk midler til å lønne til miljørådgivere som skal jobbe dedikert med omlegging av bydrift sine kjøretøy og maskiner til utslippsfri drift og en rådgiver som skal arbeide med å innføre et system for deling av kjøretøy og maskiner samt lagerstyring.

Miljødrådgiveren som jobber med omlegging har bistått i arbeidet med å skifte ut 18 fossile varebiler og 11 tyngre kjøretøy samt liten feiemaskin til elektrisk.

Arbeidet med deling av kjøretøy er noe forsinket men har kommet i gang.