Klimasats-prosjekt

Miljørådgivere hos Trondheim bydrift

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 1 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2022
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Kommunen har ansatt miljørådgivere som har jobbet med omlegging av kjøretøy og maskiner til utslippsfri drift og med å innføre et system for deling av kjøretøy og maskiner samt lagerstyring.

Miljørådgiver dedikert til omlegging av kjøretøy- og maskinpark har blant annet gjennomført følgende:

 • Lagd oversikt over drivstofforbruk/CO2-utslipp for alle maskiner, utstyr og kjøretøy ved Trondheim Bydrift.
 • Laget plan for utfasing av samtlige fossile kjøretøy og maskiner, fram mot 2030.
 • Samarbeidet med alle lag i Trondheim Bydrift (sjåfører, ledere, verksted, økonomer, innkjøpere), markedet og Trondheim Kommunes miljøenhet.

Siden oppstart i februar 2021 til november 2022 har 24 fossilfrie maskiner og kjøretøy blitt anskaffet og levert:

 • 2 små elektriske feiemaskiner
 • 1 mellomstor biogasstørrfeier
 • 1 kompaktlaster
 • 11 varebiler
 • 9 lastebiler

Ytterligere 45 fossilfrie maskiner og kjøretøy er satt i bestilling.

Logistikkrådgiver, satt til å innføre et system for effektiv deling og internt utlån av kjøretøy og maskiner, samt lagerstyring har blant annet gjennomført følgende:

 • Igangsatt pilot på app-basert, nøkkelfri løsning for bildeling.
 • Gjort seg kjent med dagens arbeidsflyt for drift av maskin- og kjøretøypark.
 • Gjennomført markedsdialog og forankring i bredden av organisasjonen for anskaffelse av lagerstyringssystem og driftssystem for maskiner og kjøretøy.

Opprettet faste stillinger

Underveis i prosjektperioden, ble det tydelig at det er et vedvarende behov for å dekke arbeidsoppgavene prosjektstillingene ble satt til å løse. Trondheim Bydrift har derfor opprettet en fast stilling for henholdsvis Logistikkrådgiver og Miljø-/Omstillingsrådgiver som nå begge er tilsatt.

Klimaresultater

Trondheim kommune har regnet på utslippskuttene ved å konvertere liter fossilt drivstoff til CO2-ekvivalenter. De regner med at den totale besparelsen blir på 133 000 liter drivstoff i året, ca. 350 tonn CO2-ekvivalenter. En ytterligere besparelse på 120 tonn CO2-ekvivalenter er ventet med kjøretøyene som er bestilt.

Fram mot 2030 er målet til Trondheim Kommune, herunder Trondheim Bydrift, å fullstendig fase ut bruk av fossile kjøretøy.