Klimasats-prosjekt

Miljøvennlige kjøretøy Bydel Gamle Oslo

Prosjektnavn: Miljøvennlige kjøretøy Bydel Gamle Oslo
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO
Tilskudd: 267 892
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy