Klimasats-prosjekt

Miljøvennlige kjøretøy Bydel Gamle Oslo

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO
Tilskudd: 267 892
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Bydel Gamle Oslo har erstattet fire fossile kjøretøy, to 17-setere, en 10-seter og en 9-seter med fem ulike elektriske og biogassdrevene kjøretøy. Bydel Gamle Oslo søkte og fikk i utgangspunktet støtte til å dekke merkostnadene ved å erstatte to dieseldrevne minibusser med 17 seter med to tilsvarende busser på biogass. Det var imidlertid vanskelig for kommunen å få levert dette, så i stedet ble det kjøpt inn ett kjøretøy på biogass, og fire ulike elektriske kjøretøy.

Bydel Gamle Oslo erfarer at det er nødvendig med mye dialog med markedet for å få levert ønsket produkt, og at man må tilpasse seg etter hva som kan leveres.