Klimasats-prosjekt

Miljøvennlige rehabiliteringsløsninger

Prosjektnavn: Miljøvennlige rehabiliteringsløsninger
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

 

Halden kommune skal rehabilitere en barneskole, bygge nye uteområder og en ny idrettshall. Kommunen har utredet klimavennlige metoder og materialvalg, og sett på muligheten for gjenbruk.

Resultatene skal inn i konkurransegrunnlaget

Skolen er fra 1914 og ble analysert etter BREEAM-NOR prinsipper for å finne mulige klimatiltak. Bygget skal ikke sertifiseres da det blir for dyrt, men kravene og tiltakene fra analysen skal brukes i konkurransegrunnlaget.

  • Gjenbruk: Dessverre kan lite materialer gjenbrukes fordi det er brukt en ekstra motstandsdyktig maling på større flater.
  • Utslippskutt: Sammenliknet med et referansebygg er det forventet å kutte klimagassutslippene fra materialer og drift med 30%.
  • Passivhus: Den nye skolen skal ha et energibehov som er likt eller lavere enn et passivhus. Det kan løses med termisk energi og et vannbårent varmeanlegg for oppvarming og nedkjøling.
Relevante lenker