Klimasats-prosjekt

Mobilitet i nye Tønsberg kommune

Prosjektnavn: Mobilitet i nye Tønsberg kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 399 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging, Reisevaner

Tønsberg kommune har kartlagt mobilitet og laget en klimagasskalkulator. Kartleggingen og kalkulatoren blir viktige kunnskapsgrunnlag for klimavennlig areal- og transportplanlegging i nye Tønsberg kommune. Rulleringen av kommunplanens arealdel og byplan starter i 2021.

Langsiktig klimavennlig planlegging

Ved å bruke virkemidler og tiltak som reduserer bruken av privatbil, ønsker kommunen å få til langsiktig klimavennlig areal- og transportplanlegging. De vil også legge til rette for at grønne mobilitetsløsninger som gange, sykkel, elsparkesykkel, delebil, tog og buss blir mer brukt. Kunnskapen fra prosjektet vil bli viktig ved valg av konkrete tiltak og løsninger som skal spilles inn i klimabudsjettene.

Mobilitetskartlegging og kalkulator

I mobilitetskartleggingen har kommunen brukt reisevaneundersøkelser, transportmodellen for Tønsbergområdet og mobildata for 2019. Kommunen har særlig sett på mobilitet innad, og mellom lokalsentrene og bysentrum.

For å beregne utslippseffektene av ulike valg i areal- og transportplanleggingen i Tønsberg, har kommunen utviklet en kalkulator i Excel som kan lastes ned her:

Relevante lenker