Klimasats-prosjekt

Mobilitet og klimaklok arealutvikling

Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 1 275 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mai 2023
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Indre Østfold kommune skal kartlegge hvordan de kan utvikle tettsteder samtidig som de reduserer klimagassutslipp fra transport, blant annet ved å forbedre kollektivtilbudet. Kommunen vil blant annet hente erfaringer fra Klimasats-prosjektet Bygdepakke Bø.

Så langt har kommunen gjennomført følgende aktiviteter:

  • Kartlegging av eksisterende kunnskap
  • Reisevaneundersøkelse
  • Deltakelse i ulike parallelle prosesser, som reguleringsplanlegging og sykkelkart
  • Arbeid med kommuneplanens arealdel
  • Regulering av elsparkesykkelutleie
  • Organisering av bildelingsbiler og kommunens sykler
  • Forankring i politiske utvalg

Kommunen har også fått utarbeidet en rapport om reisevaner, som ligger som vedlegg under.

Relevante lenker