Klimasats-prosjekt

Mobilitet og klimaklok arealutvikling

Prosjektnavn: Mobilitet og klimaklok arealutvikling
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 1 275 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Indre Østfold kommune skal kartlegge hvordan de kan utvikle tettsteder samtidig som de reduserer klimagassutslipp fra transport, blant annet ved å forbedre kollektivtilbudet.

Kommunen vil blant annet hente erfaringer fra Klimasats-prosjektet Bygdepakke Bø.

Relevante lenker