Klimasats-prosjekt

Mobilitetskartlegging i Gol tettstad

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gol kommune har gjennomført en kartlegging av mobiliteten i Gol sentrum. Kommunen skriver at kartleggingen har ført til viktige funn som gir potensiale for utslippsreduksjoner.

Relevante lenker