Klimasats-prosjekt

Mobilitetskartlegging i Gol tettstad

Prosjektnavn: Mobilitetskartlegging i Gol tettstad
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Gol kommune har gjennomført en kartlegging av mobiliteten i Gol sentrum. Kommunen skriver at kartleggingen har ført til viktige funn som gir potensiale for utslippsreduksjoner.

Relevante lenker