Klimasats-prosjekt

Mobilitetsplan Narvik kommune

Prosjektnavn: Mobilitetsplan Narvik kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Narvik kommune skal utarbeide en mobilitetsplan som en overordnet plan for samferdsel og for å bidra til å samordne areal- og transportplanleggingen.

Kommunen fikk i 2018 Klimasats-støtte (se lenke under) til å innarbeide klimahensyn i den nye arealplanen. Mobilitetsplanen viser at kommunen ønsker et enda tydeligere klimafokus i planleggingen.

Relevante lenker