Klimasats-prosjekt

Mobilitetstrategi for en fire kilometer‐sone rundt kommunens tre skoler

Fylke: Trøndelag
Søker: OVERHALLA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Sep 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Overhalla kommune skulle utarbeide en mobilitetsstrategi for en sone på fire kilometer rundt kommunesenterets bostedsområder og tre skoler.

Kommunen ønsket sykkelvennlig arealplanlegging, for at det skal bli attraktivt og trygt å sykle. Dessverre ble ikke prosjektet gjennomført.

Relevante lenker