Klimasats-prosjekt

Mobilitetstrategi for en fire kilometer‐sone rundt kommunens tre skoler

Prosjektnavn: Mobilitetstrategi for en fire kilometer‐sone rundt kommunens tre skoler
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: OVERHALLA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Overhalla kommune skulle utarbeide en mobilitetsstrategi for en sone på fire kilometer rundt kommunesenterets bostedsområder og tre skoler.

Kommunen ønsket sykkelvennlig arealplanlegging, for at det skal bli attraktivt og trygt å sykle. Dessverre ble ikke prosjektet gjennomført.

Relevante lenker