Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie Oppdal sentrum

Prosjektnavn: Mulighetsstudie Oppdal sentrum
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: OPPDAL KOMMUNE
Tilskudd: 159 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Transportplanlegging

Oppdal kommune har utarbeidet en mulighetsstudie for infrastruktur og klimavennlig transport i sentrum og til utfarts- og friluftsområder. 

Mulighetsstudien har fokus på gang og sykkelmuligheter internt i sentrum, og et spesielt fokus på forbindelser til og fra arbeidsplasser, skoler og næringsliv i sentrumsområdet. Bilfri tilknytning fra sentrum til fritidsparken som er et idretts- og turområde, er også utredet.

Relevante lenker