Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for bygging av et biogassanlegg

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for bygging av et biogassanlegg
Fylke: Viken (N)
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Indre Østfold har i samarbeid med Norconsult utarbeidet et mulighetsstudie for produksjon av biogass. Kommunen har sett på råstoffgrunnlag, rammebetingelser, lokalisering, avsetning av biogass, avsetning av biorest, prosessvurdering, klimagassutslipp, kostnadskalkyle, eierskapsmodeller og anbefalinger for videre arbeid. 

Relevante lenker