Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for bygging av et biogassanlegg

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Mar 2022
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Indre Østfold har i samarbeid med Norconsult utarbeidet et mulighetsstudie for produksjon av biogass. Kommunen har sett på råstoffgrunnlag, rammebetingelser, lokalisering, avsetning av biogass, avsetning av biorest, prosessvurdering, klimagassutslipp, kostnadskalkyle, eierskapsmodeller og anbefalinger for videre arbeid. 

Relevante lenker