Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie klimatiltak utendørsanlegg

Fylke: Trøndelag
Søker: SKAUN KOMMUNE
Tilskudd: 158 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2020 - Mar 2021
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skaun kommune har kartlagt mulige klimatiltak i to utendørs aktivitets- og friluftsparker. Funnene er samlet i en rapport som kan lastes ned under.

Kommunen har også sett på tiltak for å klimatilpasse områdene, og har fått støtte til dette.

Behov for klimatilpasning og klimakutt i utendørs anlegg

I kommunen var det lite kunnskap og kompetanse om miljømessig bærekraft i utvikling og bygging. De ønsket å innføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, og samtidig tilpasse anleggene for det framtidige klimaet. Resultatet av kartleggingen er to studier.

  • Den ene studien kartlegger tiltak for å både redusere skadeomfanget av klimaendringene, og utnytte mulighetene disse endringene kan medføre.
  • Den andre studien kartlegger klimagassreduserende tiltak ved bygging av idretts- og friluftsanlegg.

Begge studiene knyttes opp mot to planlagte aktivitetsområder i kommunen: Buvika aktivitetspark og Ølholskjæret friluftsområde. Det er også en generell del om klimatilpasning og klimagassreduserende tilltak i park- og friluftsområder.

Noen viktige klimaråd fra rapporten

  • Den mest klimavennlige kvadratmeteren er den som ikke bygges. Det betyr ikke at all utbygging skal unngås, men at hva som er viktig å bygge ut, og hva som ikke er det bør vurderes nøye.
  • Lokale, kortreiste produkter bør velges, og da gjerne produkter som enten er gjenbrukt, eller som kan gjenbrukes.
  • Produkter og løsninger bære være robuste slik at de ikke må byttes ut ofte.
  • De største tingene som inngår i anlegget bør prioriteres og vurderes først. Jo mer et produkt utgjør i areal eller vekt, jo mer klimagassutslipp er det ofte.
Relevante lenker