Klimasats-prosjekt

Nasjonalt Løft Klimapartnere

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune har sammen med Rogaland, Trøndelag, Innlandet og Viken fylkeskommune gjennomført et prosjekt for å løfte nasjonalt Klimapartner-arbeid. Fylkeskommunen har styrket alle de involverte Klimapartnere-regionene med stillinger og ressurser, og ansatt en prosjekter for å bedre den nasjonale koordineringen.

Klimapartnernettverkene kan vise til gode resultater med hensyn til klimagassreduksjon blant deltakerne, og framstår som en viktig driver for klimaomstilling blant både offentlige og private virksomheter.

Innkjøp og grønn forretningsutvikling/verdiskapning trekkes fram som særlig viktige satsingsområder for klimaomstilling i dette arbeidet.