Klimasats-prosjekt

Nasjonalt Løft Klimapartnere

Prosjektnavn: Nasjonalt Løft Klimapartnere
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 5 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Vestland fylkeskommune skal sammen med Rogaland, Trøndelag, Innlandet og Viken fylkeskommune løfte nasjonalt Klimapartner-arbeid. Fylkeskommunen ønsker å styrke alle Klimapartnere regionene på kort sikt, samt sikre bedre nasjonal koordinering, samordning og slagkraft.

Klimapartnernettverkene kan vise til gode resultater med hensyn til klimagassreduksjon blant deltakerne, og framstår som en viktig driver for klimaomstilling blant både offentlige og private virksomheter.

Innkjøp og grønn forretningsutvikling/verdiskapning trekkes fram som særlig viktige satsingsområder for klimaomstilling i dette arbeidet.