Klimasats-prosjekt

Nettverk for innovative og aktive klimakommuner

Prosjektnavn: Nettverk for innovative og aktive klimakommuner
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Gjøvik, Asker, Bærum, Gran, Lunner, Jevnaker, Hurdal, Elverum og Østre Toten.

Nettverket ble startet i 2016 og jobber for at medlemskommunene skal nå sine ambisiøse mål for klimagassreduksjon og bærekraftig samfunnsutvikling.

Digitale møter i 2020

På grunn av Covid-19 ble flere planlagte samlinger avlyst, men nettverket har jobbet digitalt, blant annet ved å sette opp månedlige faglunsjer. Siden mars 2020 har nettverket også hatt en egen digital gruppe for å dele: 

  • klimafaglige nyheter
  • aktuelle arrangementer
  • kunnskap og erfaringer