Klimasats-prosjekt

Nettverk for lavutslipp Trøndelag

Prosjektnavn: Nettverk for lavutslipp Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 975 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble opprettet i 2019 og har 39 deltakere. Se søknaden under for en full oversikt. Målet for nettverket er å redusere klimagassutslippene i fylket.

I 2020 har nettverket hatt flere møter aktiviteter, blant annet om mat, kulturminner og klimabudsjett. Møtene om klimabudsjett ble satt opp i henhold til den nye veilederen som ble lansert januar 2021 (se lenke under).