Klimasats-prosjekt

Nettverk for lavutslipp Trøndelag

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 975 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2020 - Jan 2021
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble opprettet i 2019 og har 39 deltakere. Se søknaden under for en full oversikt. Målet for nettverket er å redusere klimagassutslippene i fylket.

I 2020 har nettverket hatt flere møter aktiviteter, blant annet om mat, kulturminner og klimabudsjett. Møtene om klimabudsjett ble satt opp i henhold til den nye veilederen som ble lansert januar 2021 (se lenke under).