Klimasats-prosjekt

Nullutslippmetro til sjøs

Prosjektnavn: Nullutslippmetro til sjøs
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 6 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger