Klimasats-prosjekt

Nullutslippkjøretøy i renovasjon i Kvadraturen

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 810 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2021
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune har kjøpt en elektrisk renovasjonsbil og etablert tre rekkeviddeladere og en hurtiglader.

Overgangen til elektrisitet vil kutte dieselforbruket med 7 000 liter per år. Kommunen forventer derfor en klimagassreduksjon på 57 tonn C02-ekvivalenter over en treårsperiode.

Relevante lenker