Klimasats-prosjekt

Nullutslippkjøretøy i renovasjon i Kvadraturen

Prosjektnavn: Nullutslippkjøretøy i renovasjon i Kvadraturen
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 810 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Kristiansand kommune har kjøpt en elektrisk renovasjonsbil og etablert tre rekkeviddeladere og en hurtiglader.

Overgangen til elektrisitet vil kutte dieselforbruket med 7 000 liter per år. Kommunen forventer derfor en klimagassreduksjon på 57 tonn C02-ekvivalenter over en treårsperiode.

Relevante lenker