Klimasats-prosjekt

Ny barneskole i Elnesvågen

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Nov 2022
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hustadvika kommune har bygget en ny passivhus barneskole i massivtre og lavkarbonbetong klasse B. Kommunen har dermed redusert klimagassutslippene med 46 prosent, sammenliknet med et referansebygg.

Kommunen fikk i 2019 Klimasats-støtte til å kartlegge mulige klimatiltak ved skolen, se lenke under. Flere av tiltakene fra forprosjektet er nå iverksatt.

Førte til produksjon av lavkarbonbetong i regionen

Kommunen trekker frem at en konsekvens av anskaffelsen og konkrete krav i konkurransegrunnlaget, er at den lokale betongprodusenten har begynt å fremstille lavkarbonbetong klasse B. Før anskaffelsen av nye Haukås skole var det ikke tilgjengelig lavkarbonbetong i regionen.

Klimasats-støtte avgjørende for miljøresultater

Kommunen beskriver at det har vært utfordringer med prosjektet underveis, med utsettelser og en omfattende kostnadsreduksjon. Kommunen mener at Klimasats-støtten har vært avgjørende for at miljøambisjonene i prosjektet har blitt beholdt, til tross for de nødvendige kostnadsreduksjonene.

Relevante lenker