Klimasats-prosjekt

Ny barneskole i Elnesvågen

Prosjektnavn: Ny barneskole i Elnesvågen
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2020
Type tiltak: Bygg

Hustadvika kommune skal bygge en ny barneskole, og har mål om å redusere klimagassutslippene fra byggematerialer med 40 prosent. Bygget er et passivhus, noe som betyr at det er veldig energieffektivt.

Kommunen fikk i 2019 Klimasats-støtte til å kartlegge mulige klimatiltak ved skolen (se lenke under). Flere av tiltakene fra forprosjektet skal nå iverksettes, og skolen skal blant annet bygges med massivtre og lavkarbonbetong.

Førte til produksjon av lavkarbonbetong i regionen

Kommunen skriver i delrapporten at som en konsekvens av anskaffelsen og konkrete krav i konkurransegrunnlaget, har den lokale betongprodusenten begynt å fremstille lavkarbonbetong klasse B. Før anskaffelsen av nye Haukås skole var det ikke tilgjengelig lavkarbonbetong i regionen.

Relevante lenker